Digital markedsføring

Innsikt og analyse

Vår jobb er å skape innsikt vi sammen kan agere på. Det å lykkes handler om å få kunnskap om hva som faktisk fungerer. Denne kunnskapen oppnår vi ved å formulere hypoteser, gjennomføre eksperimenter og måle resultater.

  • Adferdsanalyse
  • Konverteringsanalyse og optimering
  • A/B-testing
  • Rapporter som gir mening