Slik jobber vi

Du vet som regel hva du vil oppnå, men ikke nødvendigvis hvordan du kommer deg dit. Vår arbeidsmetodikk hjelper deg å nå dine forretningsmål, slik at du utnytter ditt potensiale til det fulle.

Vi er overbevist om at en god arbeidsprosess gir våre kunder suksess – ikke de gode idéene alene.  Å komme i mål krever hardt arbeid og en god slagplan. Det er grunnen til at vi er opptatt av å bryte ned forretningsmålene til mindre delmål, og mindre delmål ned i konkrete oppgaver.

I Simpleness har vi en eksperimentell tilnærming til alt vi gjør. På denne måten finner vi raskt ut hva som fungerer – og hva som ikke fungerer. Slik kan vi garantere at sluttresultatet faktisk løser problemer for brukeren.

Veien til målet består av mange komplementerende oppgaver, derfor har vi et team som står klare til å levere alt fra UX, design og systemutvikling til konseptutvikling, innhold og digital markedsføring.

Våre spilleregler

For å lykkes er vi avhengige av riktige spilleregler. Disse sikrer at vi bruker tid og ressurser på riktig sted, til riktig tid.

 

01. Vi sier nei.

Hvis du vil ha et byrå som sier ja til alle ideene dine, har du feil adresse. Halvparten av jobben vår er å si «nei» til det som ikke er viktig, så vi kan si “ja” til det som gir resultater.

 

02. Alle tiltak skal ha en hypotese som skal testes og måles.

Før vi starter skal vi sammen formulere hvorfor noe skal gjøres og hva vi forventer som resultat. Da kan vi både teste hypotesen og måle om vi lykkes. Empiri i arbeidshverdagen, rett og slett.

 

03. Vi gjør mer av det som fungerer og mindre av det som ikke fungerer.

Vi skal ikke være redde for å feile, men vi skal holde oss selv ansvarlige. Gjør vi noe som ikke fungerer, så avslutter vi det. Gjør vi derimot noe som gir resultater som forventet, gjør vi mer av det. Pretty Simple … ness.

 

04. Mange små leveranser er bedre enn få store.

Ideer skal så fort som mulig over i prototyper, enten det gjelder kommunikasjon eller tekniske løsninger. Desto raskere vi får verifisert det vi jobber med, jo bedre.

 

05. Resultat > Planlegging.

The proof is in the pudding. Vi er ikke altfor glade i lange avhandlinger om alt man skal gjøre, vi er glade i konkrete arbeidsplaner og konkrete resultater.

 

06. Vi bruker mest tid på de reelle arbeidsoppgavene, og minst mulig på administrasjon.

Se punktet over.

 

07. Korte møter. Ofte. Med riktige folk.

Møter er et nødvendig onde. Vi foretrekker hyppige og uformelle samtaler med de som er involvert i prosjektet, fremfor lange møter rundt store mahognybord.