Unicare
Kvalitet og omtanke på Unicares nye nettside

Hva får Unicare når de ber om bedre synlighet og mulighet til å konvertere potensielle kunder? Se hva som skjedde når vi, i samarbeid med iProspect, designet og utviklet Unicares nye digitale drakt.

Kvalitet og omtanke på Unicares nye nettside

Oppgaven fra A til Å i tre bullets

  • Gi Unicare bedre synlighet i markedet for sluttbrukere, partnere og kunder
  • Sørge for brukervennlige løsninger for booking og kontakt
  • Nettløsning med godt og skalerbart rammeverk, tilpasset Unicare sitt innhold

Utfordring

Unicare kom med et ønske om å ta en posisjon som et reelt alternativ til offentlige tjenester. Nettstedet deres ga derimot lite synlighet og manglet en effektiv løsning for å samle leads til de ulike forretningsområdene.

Ivar er den digitale profilfonten til Unicare og benyttes på titler for å understreke deres personlighet, gi en opplevelse av varme og ikke minst god lesbarhet.

Source Sans benyttes på mengdetekst og øvrige UI-elementer på grunn av sitt plassbesparende og godt lesbare uttrykk.

Fargepalletten er inspirert av profilen, men har fått tilpasset sortnivå for å kunne benyttes på knapper.

Den grafiske verktøyskassen lages som et rammeverk for nettsiden slik at alle parter kan se hvilke elementer som er tilgjengelige i løsningen.

Dette gjorde vi

I første omgang utviklet vi en nettløsning med et godt og skalerbart rammeverk på publiseringsløsningen WordPress. Fokus lå på å kunne opprette fleksible sidemaler og moduler som gjør det enklere å tilpasse løsningen basert på Unicare sitt innhold.

Når det kom til design var det viktig å sikre at Unicare fremstår så uniformt som mulig i forskjellige flater. Deres visuelle identitet ble derfor konvertert til en digital grafisk verktøykasse som inneholder fonter, farger, ikoner, knapper og andre elementer. Denne verktøykassen vil sørge for at nettsiden fremstår oversiktlig, brukervennlig og ikke minst styrker merkevaren til Unicare.

I arbeidet med den grafiske verktøykassen så vi en utfordring med profilens eksisterende typografi, som føltes litt gammeldags og utdatert. Sammen med kunde kom vi frem til ny typografi som bedre reflekterer Unicare sine verdier, fremstår mer moderne og ikke minst har god lesbarhet på skjerm.

Med en godt utstyrt verktøykasse har Unicare alle elementene de trenger for videre drift av en rik nettside.

Resultatet

Gjennom en iterativ og effektiv prosess har vi utviklet og designet en nettløsning som legger til rette for Unicare sin videre vekst og forankring i markedet. Målet til Unicare er en gradvis, organisk vekst gjennom bevisstgjøring av sluttbruker og å gi dem forståelse for fritt behandlingsvalg. Ved å tilgjengeliggjøre informasjon i en brukervennlig løsning, har Unicare plattformen de trengte for å jobbe videre med å styrke sin posisjon som et alternativ til offentlige tjenester.